Alt du må vite om universell utforming

Kortversjonen:

Hva er universell utforming?
Universell utforming handler om å tilpasse digitale flater (ofte nettsider) for personer med funksjonshemninger som nedsatt syn, hørsel, motoriske og kognitive evner.  

Er det lovpålagt for bedrifter å tilpasse nettsiden til universell utforming?
Ja, flere punkter av WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) er det lovpålagt for bedrifter å følge.

Hvor mange punkter må jeg følge?
Offentlig sektor skal følge 47 krav (+ ett krav om synstolking fra 2024), men privat sektor skal følge 35 krav. Her kan du se alle punktene for Universell utforming: https://www.uutilsynet.no/wcag-standarden/wcag-standarden/86?f%5B0%5D=t2%3A130

Hva kjennetegner nettsider med universell utforming?
Nettsider med universell utforming er laget for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne bruke nettstedet. Det innebærer flere punkter, blant annet at nettsiden skal ha en intuitiv og brukervennlig struktur. Tekstene på nettsiden skal være skrevet med fonter og tekststørrelser som gjør det enkelt å lese. Fargene på nettsiden må tilfredsstille et krav om kontrast, og bildene på nettsiden må ha beskrivelser. 

Universell Utforming

I en stadig mer digitalisert verden er tilgjengelighet på nett blitt en nøkkelutfordring for flere i samfunnet. Universell utforming (UU) er et konsept som skal sikre at alle, uavhengig av funksjonsevne, kan bruke og dra nytte av digitale ressurser. Universell utforming gjelder for både offentlig sektor, organisasjoner og bedrifter. La oss utforske hva universell utforming betyr og hvorfor det er essensielt for bedrifter å implementere det på nett.

Hva er Universell Utforming?

Universell utforming handler om å tilpasse produkter, nettsider, programmer og tjenester for personer med funksjonshemninger som har nedsatt syn, hørsel, motoriske og/eller kognitive evner. Når det gjelder digitale plattformer, spesielt nettsider, betyr universell utforming å skape innhold og funksjonaliteter som er tilgjengelige for alle. I praksis betyr dette å skape nettsider som er lett navigerbare, har lesbart innhold, og støtter forskjellige måter å få tilgang til informasjon på.

Hvorfor er universell utforming viktig for bedrifter?

 • Øker tilgjengelighet:
  Universell utforming gjør nettsider tilgjengelige for et bredere publikum, inkludert personer med ulike funksjonshemninger. Dessuten er en nettside tilpasset universell utforming ofte mer brukervennlig og intuitiv i seg selv.
 • Følger lovgivning og standarder:
  Norge har innført lover og retningslinjer som krever at nettsider følger prinsippene for universell utforming. Implementering av disse standardene bidrar ikke bare til å unngå juridiske konsekvenser, men det viser også et engasjement for etisk og sosialt ansvar.
 • Forbedrer brukeropplevelsen:
  Universell utforming fører til bedre brukeropplevelse for alle, ikke bare for dem med spesifikke behov. Lett navigerbare nettsider med klart og forståelig innhold skaper en positiv opplevelse som kan forbedre kundetilfredshet og lojalitet.
 • Positivt for søkemotoroptimalisering (SEO):
  Mange prinsipper for universell utforming overlapper med beste praksis for SEO. Dette betyr at når nettsider er utformet med tanke på tilgjengelighet, kan de også oppnå høyere rangeringer resultatene til søkemotorer som Google. 

Hvordan implementere universell utforming på nettsiden?

 • Bruk responsivt design:
  Sikre at nettsiden er optimalisert for ulike enheter og skjermstørrelser.
 • Gi alternativt innhold:
  Inkluder alternative tekstbeskrivelser for bilder og grafikk slik at personer med synsproblemer kan forstå innholdet.
 • Legg til tekniske hjelpemidler:
  Muliggjør bruk av skjermlesere og tastaturnavigasjon for dem med nedsatte motoriske ferdigheter.
 • Sikre god kontrast og skriftstørrelse:
  Velg farger og skrifttyper som er lette å lese, spesielt for dem med synshemninger.

I Digital Strategi lager vi nettsider tilpasset universell utforming. Ønsker du hjelp til å forsikre deg om at din nettside etterlever WCAG? Kontakt oss i dag!