Google Analytics 4

Hva er Google Analytics?

De fleste som har en nettside har en viss form for sporing av trafikken på nettsiden. Det mest populære sporingsverktøyet er Google Analytics, som 55% av alle nettsider i verden bruker. I Norge er nok prosentandelen enda høyere, og mange har et forhold til Google Analytics på den ene eller andre måten.

Men visste du at Google Analytics skal bli erstattet? Universal Analytics (UA) som de fleste kjenner til vil slutte å samle inn data 1. juli 2023, og er blitt erstattet av Google Analytics 4 (GA4).

Selv om Google Analytics 4 ble lansert i oktober 2020, er det ikke før den siste tiden at markedsførere har begynt å ta i bruk GA4. Og selv om GA4 er oppgraderingen fra UA, må Google Analytics 4 installeres som et nytt verktøy med eget script og tags for sporing. Det er heller ikke mulig å overføre historiske data fra UA til GA4. Man begynner rett og slett på nytt med sporing av trafikk på nettsiden.

Vi anbefaler derfor å sette opp Google Analytics 4 så snart som mulig!

Hvorfor Google Analytics?

Med Google Analytics kan man spore hva trafikken på nettsiden gjør, i tillegg til å få relevant informasjon om brukerne som f.eks. hvilke kanaler som fører til henvendelser og handel. Mens den «gamle» Analytics var mer basert på å registrere sidevisninger, har GA4 en mer generell tilnærming til registrering av engasjement eller «events». GA4 gir med andre ord mye data om trafikken på nettsiden som er viktig når det kommer til digital markedsføring.

I tillegg er GA4 også tilpasset nye standarder for bruk av informasjonskapsler for å spore brukeraktivitet. Det gjør at GA4 trygt kan brukes som sporingsverktøy.

I GA4 kan man også sette opp egne funnel- og flow-rapporter, samt tilpasse hvilke rapporter som skal vises i standardmenyen.

Hvordan kommer jeg i gang med Google Analytics 4?

I Digital Strategi setter vi opp GA4 som sporingsverktøy på alle nettsider vi leverer. Verktøyet er helt gratis, og er et must for dem som ønsker innsikt i trafikken på nettsiden. Ønsker du hjelp til å sette opp GA4 eller trenger en innføring i bruken? Kontakt oss i dag!