Hva betyr Google Ads-rapporten?

Google Ads rapport

Hver måned sender vi ut rapport på resultatene fra annonseringen på Google Ads. Selv om vi har prøvd å lage rapporten så enkel som mulig, er det ikke alltid lett å huske hva de forskjellige punktene betyr. Vi har derfor laget denne oversikten med forklaringer til Google Ads-rapporten. Ønsker du hjelp med Google Ads? Kontakt […]